Behandlingstekniker

Öronakupressur enl. NADA

Behandlingen börjar med att jag sätter kulplåster/fröplåster på 6 bestämda punkter i örat som står för olika organ i kroppen.
När punkterna på örat stimuleras med hjälp av trycket  av frö- eller kulplåster så aktiveras känselkroppar i örats hud som blir till en impuls som skickas till centrala nervsystemet, till hjärnan, som i sin tur skickar ut impulser till kroppen att rätta till obalansen.
När alla plåstrena är ditsatta får du ligga och slappna av en stund, alternativt går vi vidare med annan terapiform.
Efter behandlingens slut får plåstrena sitta kvar så att de kan få fortsätta verka under flera dagar.
För bästa effekt uppmanar jag dig att gnugga på punkterna och på så vis behandla dig själv till nästa gång vi ses. Ju oftare du gnuggar på punkterna desto bättre!

Forskning visar att öronakupressur/-akupunktur påverkar det autonoma nervsystemet mer än vad kroppsakupunktur gör och det kan vara en av förklaringarna till att just öronbehandling är extra effektivt vid just stress, oro, depression och sömnsvårigheter.
Vid en öronakupressurbehandling utgår man från  metoden  NADA.(= National Acupuncture Detoxification Association)Där man har sett positiva effekter  på  bl a Stressproblematik, högkänslighet, oro, ångest och depression.
Med NADA påverkas de kemiska ämnena där det uppstår obalanser pg.a stress, oro, depression och sömnlöshet. Nivåer av serotonin, oxytocin, Gaba och kortisol ( ett av kroppens viktigaste stresshormon) balanseras, vilka är samma substanser som anti-depressiv medicin arbetar med.

I örat finns nerver som sörjer dels för kontakten mellan örat, ansiktet, nacken, armen och hjärnan, samt vagusnerven som är den nerv som har kontakt med våra inre organ. På ett enda ställe på kroppen kommer vagusnerven upp till ytan och det är i öronsnäckan; conchan. Därför kan vi genom att stimulera punkter i örat faktiskt nå och påverka de inre organen och en teori är att det är därför som öronakupressur är så effektivt.

Denna metod kan man göra fristående, gärna en kur om 6 ggr alt tillsammans med annan terapiform

 

Lymfmassage

Lymfmassage – lymfsystemet är en viktig del av kroppens naturliga immunförsvar. Det är ett cirkulations -och reningssystem som finns naturligt i vår kropp.
Att ha ett välfungerande lymfflöde i kroppen förbättrar ditt immunförsvar. Hälsovinsterna är stora.

Under Lymfdränage stimuleras överskottsvätska och slaggprodukter att transporteras ut genom kroppen på ett effektivt sätt. Det är en manuell lymfdränering där strykningar, tryck och fösningar utförs i lymfflödets riktning.

Lymfmassage är mycket avslappnande och passar alla men speciellt för dig som har svullnad, smärta, domningar, utmattning och trötthetssymtom. Efter behandlingen får du med dig ett egenvårds program så du själv kan ta hand om ditt lymfsystem mellan behandlingarna.

 

Mindfulness/ Stresshantering

Här får du lära dig hantera din stress genom framförallt Mindfulness men du får även fler  verktyg i stresshantering.
Att få in mindfulness i sin vardag kan  göra livet lättare.
Forskning har visat att mindfulness kan leda till mindre stress, oro och rädsla, bättre koncentration och sömn men också ökad glädje och livskvalitet. Vi gör olika övningar och utifrån din situation så får du den bästa hjälp att både förstå och hantera din stress.
Du får bäst effekt genom att gå flera ggr och göra hemövningar, då får du också ett bättre pris genom klippkort. Det finns också möjlighet att delta i en Mindfulnesskurs på 8 veckor.

 

Kraniosakral terapi  

En kraniosakral terapeut har detaljerade kunskaper om kroppens uppbyggnad och hur kroppens alla strukturer samverkar med varandra i en helhet. Terapeuten  arbetar med lätt hand för att kunna registrera kroppens vävnads- och vätskerörelser, tränad i att hitta obalanser  samt hjälpa kroppen till självläkning.

En helt frisk kropp uttrycker sina vävnaders originalrörelser. När det uppstått en obalans i form av exempelvis ett kroppsligt symtom eller en emotionell påfrestning är vävnadernas möjlighet att uttrycka sina ursprungsrörelser begränsad. Det kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ.

De avvikelser som uppstår av en obalans registreras av en erfaren terapeut och med olika tekniker assisterar terapeuten vävnaden tillbaka mot sin ursprungliga rörelse. Under denna process sker samtidigt en blodcirkulär, neurologisk, lymfatisk och biokemisk läkande reaktion. Allt samverkar till att återställa kroppsvävnadens normala spänningsläge. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att läka sig själv.

Kraniosakral terapi kan även ha en emotionell och mental effekt. Varje människa är unik och har sin egen levnadshistoria som kan innehålla emotionella upplevelser vilka kan ta sig uttryck i form av ångest, oro och ängslan.

Klienter upplever ibland en positiv reaktion även på dessa problem i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m.

Stressrelease ( nära släkt med ovan)
Många med kroppsliga besvär har också ofta ett påslag i den del av nervsystemet som kallas sympatiska nervsystemet.

Man har haft ett väldigt högt tempo och för att klara detta tempo så måste vårt urgamla system ”skruva upp” aktiviteten i systemet vilket är okej under korta perioder.

Men om detta fortgår utan återhämtning emellan kommer systemet vara påslaget dygnet runt. Detta leder såsmåningom  till symptom som huvudvärk, magbesvär, sömnbesvär, muskelvärk, trötthet, ryggvärk och yrsel för att nämna några. Detta är ett allvarligt tillstånd och gör man ingenting åt situationen kan det leda till allvarligare sjukdomar som ex sköldkörtelstörningar och paniksyndrom.

Att hela tiden prestera, vara duktig och ställa höga krav på sig själv hör ofta ihop med detta. Att undertrycka och att inte bearbeta känslor är också vanligt förekommande. Då hjälper det inte att arbeta med muskler/leder eller inre organ direkt, det hjälper heller inte med stretch eller träningsprogram ( kroppen är helt slut p g a all energi som går åt att överhuvudtaget existera).

Vi måste rikta behandlingen till det sympatiska nervsystemet i första hand och sänka aktiviteten i det systemet. Detta görs med mjuka och effektiva tekniker som har sina  rötter inom osteopatin.

Denna metod är mycket effektiv för foglossningsbesvär samt olika typer av stress.

BLT och Strain/counterstrain

 • BLT = Balanced Ligamentous Tension
 • SCS = Strain Counterstrain/ Jones Technique
 • Genom att varsamt placera en led i ett optimalt och balanserat läge kan man få kringliggande ligament och muskulatur att självmant släppa sin spänning. Därmed brukar smärtan släppa och behandlingen återställer leden till normal funktion. 
 • Detta är en mycket effektiv teknik som kan användas på stora ytliga muskler som går att palpera, terapeuten hittar den ömmaste punkten i muskeln och strävar sedan efter en smärtfri position för att vila i 90 sek.För att arbeta i de små musklerna runt ryggradens leder letar terapeuten upp ömma punkter sk. tenderpoints. Dessa punkter är kartlagda under mångårigt arbete av osteopaten Lawrence H Jones, som även är denna osteopatiska teknikens fader.SCS är en funktionell teknik som innebär att terapeuten nästan inte gör nånting men det händer mycket i nervsystemet. (info till och från muskelspolen).

MET- Muscle energy technique

 • terapeuten placerar en eller flera leder i specifika position och patienten får trycka emot med ett konstant tryck.
 • Tekniken används för att: Få muskler att släppa sin onormalt höga spänning – Stärka svaga muskler – Öka ledrörligheten i specifika leder.

 

Svensk Klassisk Massage
Det finns i världen hundratals olika massagemetoder, de flesta har sina grunder i den svenska klassiska massagen. I västerlandet fick dock massage lite dåligt rykte p g a den potentiella kopplingen mellan synd och kroppslig stimulering. Det var den svenske Per Henrik Ling, som kallas massagens fader som återgav den terapeutiska massagen dess goda rykte i hela Europa i slutet av 1800 talet.

Massage användes för att påskynda läkande och tillfrisknande under  och efter sjukdomar och skador. Massage har också i alla tider används som en effektiv smärtlindringsmetod.

Svensk massage är den metod som används mest världen över.

För att säkerställa kvaliteten på utbildning har Branschrådet Svensk Massage skapat en egen legitimation- i form av certifiering. Som certifierad kan man även ansluta sig till förbund som t ex Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.

Positiva effekter av massage är b.la:

 • Gör spända muskler mer elastiska och mjuka
 • Ökar blodcirkulationen
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Kroppets eget må- bra hormon oxytocin ökar
 • Sänker kroppens stresshormoner
 • Stärker immunförsvaret
 • Lugnande effekt på nervsystemet
 • Påverkar kroppens inre organ positivt
 • Ökar upptagningsförmågan av syre
 • Motverkar spänningstillstånd
 • Ökar kroppskännedomen
 • Förbättrad sömn

När massage ska undvikas:
Vid feber, infektioner, uttalad benskörhet, primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg, akuta skador, färska frakturer, reumatisk sjukdom i halsryggen, skelettinfektioner, akut trauma mot kotpelaren, tidig graviditet ( före 12:e veckan).

Konsultera alltid läkare om du har:
Blödarsjuka, hjärt-kärlsjukdom, åderbråck, proppar, åderförkalkning och inflammation i kärl, öppna sår och variga processer, kraftiga eksem, diabetes.

Medicinsk massageterapi (MMT)

En medicinsk massageterapeut har en längre utbildning än en massör. En medicinsk massageterapeut arbetar med sjukdom och skador i rörelseapparaten vilket gör att man måste vara väl insatt i alla de akuta och förvärvade skador som kan uppstå. För att kunna behandla måste man genom samtal (anamnes), undersökning och ev tester se om massageterapi är den rätta behandlingen eller om patienten ska skickas vidare till läkare, sjukgymnast, osteopat eller kiropraktor. För detta krävs goda kunskaper i anatomi, fysiologi, medicin och patologi.

Förutom massage används en rad andra behandlingstekniker som syftar till att lindra smärta och normalisera funktionsnedsättningar.

 

PNF- Propriocetiv neuromuskulär facilitering
Utvecklades under 50 talet av neurofysiologen Herman Kabat och sjukgymnasten Margret Knott.  PNF metoden är inriktad på muskeltöjning genom att först få en avspänning i den berörda muskeln. Denna teknik används för att öka muskelflexibilteten, öka ledernas rörelseförmåga och underlätta neuromuskulära funktioner.

 

PIR- Postisometrisk relaxation
Denna metod utvecklades av den tjeckiske professorn och läkaren Karel Lewitt. Pir påminner om PNF men  är mer inriktad på specifik muskelavspänning.  Pir används för att minska muskelspänningar och inaktivera triggerpunkter samt att underlätta neuromuskulära funktioner.

PNF och PIR är mycket specifika behandlingsformer där varje muskel eller muskelgrupp behandlas var för sig.

 

Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkt är en kramp/muskelspänning i en del av en muskel  som känns som en mindre knöl. Dessa ”muskelknutar” ger ofta smärta både lokalt men kan också ge strålsmärta ut i olika områden. Har du en triggerpunkt i rygg eller bröstmuskulatur kan de ge smärta som strålar ut i arm och fingrar.

Triggerpunkter är bland de vanligaste orsakerna till smärta i musklerna hos människan och de uppkommer ocfta vid stillasittande arbet monotona rörelser eller statiska moment.

Genom tryck, massage och muskeltöjningar löses muskelknutorna upp och därmed upphör den strålande smärtan.

 

Här följer några exempel på vad du kan få hjälp med:

 • Nackspärr eller andra problem i nacke såsom värk och stelhet
 • Ländryggsproblem och andra ryggbesvär
 • Ryggskott
 • Ischiasbesvär från muskulaturen
 • Musarm
 • Axelbesvär- domningar och stickningar
 • Spänningshuvudvärk
 • Plantarfascit
 • Stress- utmattningsyndrom

 

IMG_2642

Leave a Reply

Boka tid

Boka tid

Köp presentkort